Seznam aktualit

Odesílání nahrávek hovorů přes JSON Api do CRM (15. 03. 2017)

Hovory s operátory call centra mohou být nahrávány. Každou takovou nahrávku může systém SEVIO zaslat v reálném čase v binární podobě na JSON Api rozhraní, ze…

Použití call skriptu v příchozím call centru (31. 01. 2017)

Systém SEVIO můžete použít ke sběru informací o volajících i v příchozím call centru. Například: při zavolání na Vaši INFO linku se operátorovi zobrazí prázdný…

Inteligentní aktualizace call skriptu dialerů (16. 01. 2017)

I v průběhu kampaně manuálního nebo prediktivního dialeru můžete libovolně měnit znění a pořadí otázek call scriptu nebo doplňovat a mazat otázky. Všechny…

Požadavky na zpětné zavolání (20. 12. 2016)

V případě, že se volající nedovolá nebo čeká na telefonu příliš dlouho, umožní mu systém SEVIO zaznamenat přání, aby mu call centrum zavolalo zpět. Takto…

Dovolání se na stejného operátora (30. 11. 2016)

Je-li volající spokojen s operátorem, se kterým právě hovořil, systém SEVIO umožňuje volajícímu tuto skutečnost do systému zaznamenat a při příštím zavolání…

Aktualizace záznamů CDR pomocí call skriptu (15. 11. 2016)

Při práci s kontaktem v kampani manuálního dialeru (odchozí nebo příchozí call centrum) mohou být informace zaznamenané do formuláře kontaktu v průběhu hovoru …

Komentáře ke zmeškaným hovorům (31. 10. 2016)

Pomocí konzole Agent může být ke každému zmeškanému hovoru přiložen komentář (např.: nezvedá telefon, dočasně nedostupný a pod.), který uvidí i ostatní…

Nové JSON Api (29. 07. 2016)

Implementovali jsme do SEVIO CALL CENTRUM nové JSON API rozhraní, které značně ulehčuje propojení telefonní ústředny s Vaším CRM systémem a které v první řadě…

Dohledávání informací přes ARES a Google (06. 06. 2016)

Navázali jsme dohledávání informací o kontaktech kampaní manuálního a prediktivního dialeru SEVIO na Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva…

Odložení hovoru - připomínky (24. 05. 2016)

Při práci v příchozím call centru je možné naplánovat si pomocí komponenty SEVIO Agent a SEVIO WEB odchozí hovor s volajícím, libovolně čas upravovat, nechat…

Kontakt v kampani SEVIO dialeru s vazbou do CDR (10. 05. 2016)

Z formuláře kontaktu manuálního nebo prediktivního dialeru je možné se okamžitě dostat na celý seznam hovorů v CDR, přehrát si libovolnou nahrávku hovoru a…

Hodnocení hovoru administrátorem (03. 05. 2016)

Správce call centra může hodnotit operátory poslechem hovorů on-line nebo poslechem nahrávek hovorů svá hodnocení zapsat k záznamu hovoru přímo do CDR systému…

Nové statistiky a grafy v SEVIO WEB (20. 04. 2016)

Přidali jsem nové statistiky hovorů. Přepracované interaktivní grafy s možností přímého uložení do souboru jako obrázek, export dat a automatická obnova po…

Nové webové grafické prostředí SEVIO WEB (31. 03. 2016)

Ovládat webové rozhraní SEVIA nebylo nikdy jednodušší. Grafické rozhraní, které jsme použili a do kterého jsme SEVIO přepsali, využívá prostředí pro…

Detail hovoru s rozpadem zvonění na operátory a historií (31. 03. 2016)

V SEVIO WEB rozhraní je nyní možné brouzdat v hovorech pomocí prokliků, orientovat se v hostorii hovorů konkrétního volajícího a z přehraných nahrávek evidovat…

Inteligentní zapojení operátorů do call centra (25. 09. 2015)

Nová funkcionalita v SEVIO CALL CENTRUM umožňuje inteligentně přepínat mezi dvěma telefony jednoho operátora call centra podle toho, na kterém telefonu se…

Možnost měnit parametry zobrazování polí ve formuláři SEVIO dialeru (22. 09. 2015)

Do konfigurace kampaní SEVIO dialerů (manuálního i prediktivního) jsme doplnili možnost přejmenovat jednotlivá pole kontaktu, zakázat jejich editaci a ovlivnit…

Nová custom pole v SEVIO manuálním a prediktivním dialeru (18. 09. 2015)

Doplnili jsme do položek kontaktu manuálního a prediktivního dialeru nová pole, rozšiřující paletu informací, které lze u kontaktu vést. Nová pole můžete…

Nové statistiky přímo v kampani v SVEIO dialeru (14. 09. 2015)

V kampaních SEVIO dialerů (manuálního i prediktivního) je nyní možné formou grafů zobrazovat statistiky provolaných kontaktů podle atributů, do kterých je…

SEVIO call centrum SEVIO Agent - komponenta pro operátory SEVIO Panel - komponenta pro správce ústředny SEVIO WEB - rozhraní pro ovládání systému SEVIO - reference