SEVIO CALL CENTRUM

Komu je určeno?
Zpracováváte denně desítky hovorů, vracíte se k nim a vyhodnocujete jejich obsah? Vedete si databázi zákazníků a potřebujete pracovat s historií komunikace? Zpracováváte a udržujete obchodní případy, nabízíte služby nebo zboží, pořádáte ankety nebo pracujete v telemarketingu? Pak je SEVIO CALL CENTRUM produkt právě pro vás.

Co přináší?
Systém a zjednodušení. Kontakty jsou na jednom místě, jsou uspořádány do kampaní podle obchodního zaměření nebo příležitostí, historie vícekanálové komunikace je automaticky dostupná v kartě kontaktu, kterou lze otevřít nebo se k ní vrátit kdykoliv v průběhu hovoru. Rychlými prokliky se lze z karty dostat k dotazníkům, do historie hovorů, k SMSkám, do dalších kampaní nebo zpět. Systém je ergonometricky uspořádán a práce s ním je intuitivní. Nabízí rychlé dohledání kontaktu ve všech částech systému. Lze jej integrovat s CRM, a to buď přes webový prohlížeč nebo prostřednictvím API rozhraní.

Manuální nebo prediktivní dialer?
Jestli operátor potřebuje na přípravu a zpracování kontaktu čas, pak by měl využít manuální dialer. Musí-li naopak denně provolat určité portfolio kontaktů, pak je pro něj vhodný prediktivní dialer.

U manuálního dialeru si operátor řídí přidělování kontaktů sám a hovor vytáčí kliknutím na telefonní číslo. Prediktivní dialer naopak aktivně sleduje dění v call centru, kontaktuje nejdříve zákazníka a teprve pak hovor přidělí volnému operátorovi. Tím maximálně využije operátorův čas. Prediktivní dialer má navíc propracovanou logiku predikce, která v daném okamžiku určuje frekvenci předtáčení hovorů. Tu lze navíc ovlivnit pomocí optimalizačních parametrů.

A to nejlepší nakonec: veškerá data mezi manuálním a prediktivním dialerem jsou vzájemně přenositelná. Proto, když operátoři navolají potenciální zákazníky v kampani prediktivního dialeru, přesunutím zákazníků do kampaně manuálního dialeru, které lze mimochodem udělat na pár kliknutí, se jim mohou operátoři v klidu věnovat a dále je rozpracovat.

Cenu zjistíte v našem ceníku.

SEVIO - Manuální dialer, více videí najdete na stránce video.

Funkce které by vás mohly zajímat

Operátorská konzole - dashboard
Konzole operátora je součástí webového rozhraní SEVIO CALL CENTRUM. Operátor může ovládat své zapojení do front call centra, vidí uskutečněné, zmeškané i plánované hovory a vidí žádosti o zpětná volání. Může na jakýkoliv kontakt kdykoliv zavolat jediným kliknutím, může otevřít kontakt v CRM nebo si nechat zobrazit seznam hovorů/SMS daného čísla a záznam hovoru přehrát. Plovoucí okno konzole může kdykoliv schovat nebo se k němu vrátit.

Manuální dialer
Frekvenci vytáčení telefonních čísel určuje operátor. Kontakty jsou vloženy do kampaní, mezi kterými je lze libovolně kopírovat nebo přesouvat. Do kampaně lze vkládat nebo z ní získávat data prostřednictvím API, a to za běhu. Součástí kampaně jsou i call scripty, odpověď klienta lze doplnit ke každé otázce. Výsledky kampaně jsou exportovány do MS Excel. Manuální dialer je možné použít i na příchozích linkách k otevření karty volajícího.

Prediktivní dialer
Frekvenci vytáčení telefonních čísel řídí automat. Sleduje počty dostupných operátorů, jejich vytížení, vytížení výstupních linek a podle toho předtáčí hovory. Predikci lze pomocí optimalizačních parametrů usměrňovat a zvolit tak razantní nebo ohleduplné vytáčení. K plnění dat do kampaní lze použít i API rozhraní. Kontakty jsou mezi manuálním a prediktivním dialerem vzájemně kompatibilní a snadno přenostitelné pomocí voleb systému.

Plánování hovorů
SEVIO disponuje modulem pro plánování hovorů, který operátorům umožňuje naplánovat hovor s klientem na dané datum a čas. Naplánovaný hovor je operátorovi připomenut ve zvoleném předstihu. Seznam naplánovaných hovorů si může operátor kdykoliv upravit, doplnit nebo promazat. Každý hovor lze opatřit poznámkami, případně přeplánovat na jiného operátora, který přeplánování musí potvrdit.

Zmeškané hovory
SEVIO automaticky registruje zmeškané hovory, které operátoři call centra nestihli obsloužit a zobrazuje je v přehledné tabulce. Sleduje jejich životní cyklus a sám hovor po vyřízení odstraní nebo umožní jeho odstranění v případě opakovaného neúspěšného pokusu o dovolání se. Odesílá seznam zmeškaných hovorů na definovaný e-mail. Disponuje automatickým dialerem, který zmeškané hovory obsluhuje a předtáčí operátorům.

Žádosti o zpětné volání
SEVIO umožňuje registrovat požadavky klientů na zpětné zavolání, a to jak na základě volby před ukončením hovoru („Chcete-li, abychom Vám zavolali zpět, stiskněte 1“), nebo registrací telefonního čísla z webových stránek provozovatele call centra. SEVIO sleduje životní cyklus žádostí a v případě jejich vyřízení je automaticky ze seznamu odstraní. Oprátoři mají seznam žádostí k dispozici ve své konzoli.

Pokročilé statistiky
SEVIO disponuje pokročilými statistikami celého call centra, jednotlivých operátorů i pracovních týmů. Statistiky lze získat přímo ze seznamu hovorů nebo kampaní manuálního a prediktivního dialeru. SEVIO obsahuje speciální modul určený pro statistiky jednotlivých operátorů. On-line statistiky je možné exportovat do MS Excel, generované grafy lze ukládat ve formátu PNG a vkládat do tiskových sestav.

Pokročilé API
SEVIO API je silný nástroj pro ovládání telefonní ústředny, manuálního a prediktivního dialeru a sledování a ovlivňování práce operátorů v call centru. Umožňuje pasivní příjem informací z telefonní ústředny (probíhající hovory, požadavky na zpětná volání, zmeškané hovory) i aktivní zadávání příkazů (click2call, přihlašování operátorů do front, plnění kampaní dialerů kontakty, správa kampaní). Pro komunikaci používa jazyk JSON.

Mezi naše zákazníky patří

SEVIO call centrum SEVIO Agent - komponenta pro operátory SEVIO Panel - komponenta pro správce ústředny SEVIO WEB - rozhraní pro ovládání systému SEVIO - reference