SEVIO CALL CENTRUM

SEVIO CALL CENTRUM je software pro telefonní ústřednu SEVIO, rozšiřující její funkcionalitu o funkce příchozího a odchozího call centra, nabízející manuální a prediktivní dialer a umožňující sofistikovanější zpracování hovorů.

Umožňuje operátorům plnohodnotnou práci se zákazníky a informacemi, které se k nim vážou. Správcům ústředny / call centra umožňuje libovolně manipulovat s kontakty kampaní, přesouvat kontakty mezi kampaněmi, vytvářet a upravovat call scripty, specifikovat otázky, které budou operátoři pokládat respondentům, nastavovat parametry dialerů a přizpůsobovat tak volání aktuálnímu stavu v call centru.

Software SEVIO vyvíjíme Od roku 2007 a instalujeme jej do námi dodávaných telefonních ústředen. Produktům SEVIO a SEVIO CALL CENTRUM jsou věnovány samostatné produktové stránky na adrese www.sevio.cz.

Vybrané vlastnosti našeho call centra

Prediktivní a manuální dialer Příchozí a odchozí call centrum Podrobné statistiky hovorů, provozu call centra, kampaní... Telefonní seznam, černá listina, VIP klienti... Evidence přestávek a odpracovaného času operátorů Notifikace, odesílání na e-mail Wallboard (okamžitý stav hovorů a kampaní) Plánování hovorů, automatické obvolávání A další...

 

Napojení na software třetích stran (CRM, obchodní systémy...) Marketingové kampaně, call cscripty Kalendář pro plánování směn propojený s MS Outlook Poznámky k hovorům v jejich průběhu Napojení mobilních telefonů a GSM bran Chat mezi operátory, dohledový panel administrátora Čištění vaší databáze o neexistující čísla FAILOVER - provoz bez výpadku
Mezi naše zákazníky patří

Řešení si lze pronajmout na jako virtuální call centrum na našem virtualizačním zařízení nebo zakoupit jako fyzické zařízení v provedení RACK serveru. Součástí SEVIO Call Centra je i telefonní ústředna, kterou k němu není třeba zvlášť dokupovat.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Ceník je platný od 1.8.2017.

Orientační cena za call centrum včetně telefonní ústředny

Ceníková položka Příchozí Odchozí Kombinované
1 operátor, 2 telefonní linky od 2 207,- Kč od 2 958,- Kč od 3 117,- Kč
3 operátoři, 4 telefonní linky od 3 110,- Kč od 3 543,- Kč od 4 020,- Kč
5 operátorů, 6 telefonních linek od 4 014,- Kč od 4 128,- Kč od 4 924,- Kč
10 operátorů, 12 telefonních linek od 6 325,- Kč od 5 642,- Kč od 7 235,- Kč
Pronájem jednoho GSM portu pro vlastní SIM 599,- Kč 599,- Kč 599,- Kč

V případě virtuálního call centra máte řešení FAILOVER zdarma (99,99% dostupnost což v praxi představuje provoz bez výpadku).

Cena OD, uvedená v ceníku, v sobě zahrnuje cenu za telefonní ústřednu a software SEVIO CALL CENTRUM v konfiguraci odpovídající danému typu call centra.

Zajímá-li Vás cena za SEVIO CALL CENTRM v konkrétní konfiguraci, zavolejte nám nebo napište. Rádi Vám poradíme, navrhneme odpovídající řešení a zašleme kalkulaci, případně sdělíme orientační cenu po telefonu.

Vysvětlivky

Příchozí call centrum obsahuje operátorskou konzoli Agent, modul pro práci se záznamy hovorů a nahrávkami, statistiky hovorů a operátorů, hodnocení hovorů, čas strávený v call centru, exporty a další.

Odchozí call centrum obsahuje manuální dialer, jednu aktivní kampaň pro práci se zákazníky (počet nekativních kampaní není omezen), dotazníky (call script), modul pro práci se záznamy hovorů a nahrávkami, statistiky hovorů a operátorů, hodnocení hovorů, čas strávený v call centru, exporty a další.

Kombinované call centrum zahrnuje funkcionalitu příchozího a odchozího call centra.

Komponenty SEVIO
Komponenta Agent poskytuje operátorovi call centra potřebnou funkcionalitu k tomu, aby měl přehled o dění v call centru a mohl spolehlivě a rychle reagovat na vzniklé události (dynamicky se hlásit do front, zpětně volat na zmeškané hovory, telefonní seznam, zasílání zpráv). Komponenta Panel poskytuje všem operátorům okamžitý přehled o dění na vstupních linkách i stavu jednotlivých agentů v call centu. Zároveň poskytuje vizuální přístup ke zprávám, které může zadávat vedoucí pracovník call centra prostřednictvím webového rozhraní. Umožňuje odposlech probíhajících hovorů. Webové rozhraní poskytuje přístup k databázi hovorů, vytvořenou aplikací SEVIO Server a zároveň umožňuje vytvářet statistiky zatížení call centra a výkonnosti operátorů. Dále poskytuje přístup k databázovým tabulkám, které jsou využity dial plánem (tabulka V.I.P. klient, telefonní seznam atd.). Umožňuje přehrávání hovorů ze záznamu. Telemarketingový modul SEVIO obsahuje komponenty manuální a prediktivní dialer. U manuálního dialeru si frekvenci vytáčení hovorů řídí operátor, k vytáčení předem definovaných čísel kontaktů používá ikony ve webovém rozhraní. Prediktivní dialer řídí vytáčení sám, rozhoduje se podle momentálního sentimentu respondentů (predikce vytáčení), ale umožňuje ovlivnit chování pomocí optimalizačních parametrů. Dialery rovněž obsahují práci s call scripty a umožňují zaznamenávat odpovědi respondentůl a kategorizovat kontakty. SEVIO Tools je komponenta pro převod odpovědí respondentů ze SEVIO Dialeru do objednávek nebo faktur ekonomického informačního systému POHODA. Exportovaná data z Dialeru ve formátu CSV (comma separated values) jsou převedena do formátu XML a tento soubor je použit pro import dokladů do systému POHODA. Exportovaný soubor může obsahovat data objednávek, faktur, nových kontaktů nebo údaje pro aktualizaci existujících kontaktů. Komponenta Server shromažďuje data z telefonní ústředny a komunikuje s ostatními aplikacemi. Umožňuje přehrávání událostí ústředny ze záznamu (simuluje chování v reálném čase nebo zrychleně), může sloužit pro zpětnou analýzu událostí v call centru. Umožňuje zpětně zrekonstruovat data v SQL databázi. Aplikační rozhraní API umožňuje aplikacím třetích stran využít funkcionality celého řešení (vytáčení hovorů, informace o spojených hovorech, vytížení operátorů a pod.).
 
SEVIO call centrum SEVIO Agent - komponenta pro operátory SEVIO Panel - komponenta pro správce ústředny SEVIO WEB - rozhraní pro ovládání systému SEVIO - reference