Proč do toho jít s database.cz

Specializujeme se na telefonní ústředny a call centra od roku 2007. Na našich produktech a službách mají někteří zákazníci postaveno podnikání již více než 8 let. Jejich důvěra nás zavazuje.

Dodáváme a servisujeme softwarové VoIP telefonní ústředny, vyvíjíme software pro call centra. Hledáme slabá místa, navrhujeme opatření, vyrábíme hlásky do telefonních ústředen a hlasových zařízení.

Jestli máte operátory, mohlo by vás zajímat SEVIO CALL CENTRUM. Jestli je nemáte, podívejte se na SEVIO ÚSTŘEDNU mini, odlehčenou verzi virtuální telefonní ústředny, jejíž funkce můžete kdykoliv rozvinout, a to za cenu, která vás potěší.

Hlavní funkce

Manuální dialer

Frekvenci vytáčení telefonních čísel určuje operátor. Kontakty jsou vloženy do kampaní, mezi kterými je lze libovolně kopírovat nebo přesouvat. Do kampaně lze vkládat nebo z ní získávat data
prostřednictvím API, a to za běhu. Součástí kampaně jsou i call scripty, odpověď klienta lze doplnit ke každé otázce. Výsledky kampaně jsou exportovány do MS Excel. Manuální dialer je možné
použít i na příchozích linkách k otevření karty volajícího.

Prediktivní dialer

Frekvenci vytáčení telefonních čísel řídí automat. Sleduje počty dostupných operátorů, jejich vytížení, vytížení výstupních linek a podle toho předtáčí hovory. Predikci lze pomocí optimalizačních parametrů usměrňovat a zvolit tak razantní nebo ohleduplné vytáčení. K plnění dat do kampaní lze použít i API rozhraní. Kontakty jsou mezi manuálním a prediktivním dialerem vzájemně kompatibilní a snadno přemostitelné pomocí voleb systému.

Zmeškané hovory

SEVIO automaticky registruje zmeškané hovory, které operátoři call centra nestihli obsloužit a zobrazuje je v přehledné tabulce. Sleduje jejich životní cyklus a sám hovor po vyřízení odstraní nebo umožní jeho odstranění v případě opakovaného neúspěšného pokusu o dovolání se. Odesílá seznam zmeškaných hovorů na definovaný e-mail. Disponuje automatickým dialerem, který zmeškané hovory obsluhuje a předtáčí operátorům.

Pokročilé statistiky

SEVIO disponuje pokročilými statistikami celého call centra, jednotlivých operátorů i pracovních týmů. Statistiky lze získat přímo ze seznamu hovorů nebo kampaní manuálního a prediktivního
dialeru. SEVIO obsahuje speciální modul určený pro statistiky jednotlivých operátorů. On-line statistiky je možné exportovat do MS Excel, generované grafy lze ukládat ve formátu PNG a vkládat do tiskových sestav.

Operátorská konzole

Konzole operátora je součástí webového rozhraní SEVIO CALL CENTRUM. Operátor může ovládat své zapojení do front call centra, vidí uskutečněné, zmeškané i plánované hovory a vidí žádosti o zpětná volání. Může na jakýkoliv kontakt kdykoliv zavolat jediným kliknutím, může otevřít kontakt v CRM nebo si nechat zobrazit seznam hovorů/SMS daného čísla a záznam hovoru přehrát. Plovoucí okno konzole může kdykoliv schovat nebo se k němu vrátit.

Pokročilé API

SEVIO API je silný nástroj pro ovládání telefonní ústředny, manuálního a prediktivního dialeru a  sledování a ovlivňování práce operátorů v call centru. Umožňuje pasivní příjem informací z telefonní ústředny (probíhající hovory, požadavky na zpětná volání, zmeškané hovory) i aktivní zadávání příkazů (click2call, přihlašování operátorů do front, plnění kampaní dialerů kontakty,
správa kampaní). Pro komunikaci používá jazyk JSON.

Mezi naše zákazníky patří