SEVIO - VoIP ústředna

Komu je určena?
Těm, které chtějí od ústředny víc, než jen spojování hovorů. Dobře vyhoví již ve své minimalistické variantě, ale dokáže podávat i vysoký výkon. Záleží na tom, co od ní budete požadovat.

Co přináší?
Úsporu času a přehlednost do komunikace se zákazníky, vzájemně propojené části hovorů, SMS a telefonních seznamů, vazbu na CRM systém, notifikace na e-mail, statistiky, silné vyhledávací možnosti, příjemné uživatelské prostředí.

Jaké má varianty?
Chcete-li základní nástroj pro zpracování hovorů, zvolte variantu MINI. Požadujete-li sofistikované funkce, zvolte variantu PBX. Plánujete-li využít operátory a zákaznické databáze, zvolte variantu CALL CENTRUM.

Cenu zjistíte v našem ceníku.

Funkce které by vás mohly zajímat

Historie hovorů
Přehledný seznam všech volání. Každý hovor lze rozkliknout do detailu a podívat se, s kým byl spoje, kdy ještě volal, slovně okomentovat jeho obsah, poslechnout si nahrávku, zavolat zpět a v neposlední řadě otevřít v CRM nebo odeslat SMS.

Zmeškané hovory
Ústředna automaticky eviduje zmeškané hovory a zobrazuje je v přehledné tabulce v reálném čase. Je-li na hovor voláno zpět nebo se volající opětovným voláním dovolá, hovor je z tabulky automaticky odstraněn.

Poznámky k hovorům
Každý hovor můžete zařadit do vlastních kategorií a opatřit textovým komentářem, nebo jej označit jako problémový. V historii hovorů pak můžete takový hovor snadno nalézt.

Vzkazy od volajících v době nepřítomnosti
Nemůže-li příchozí hovor nikdo vyzvednout, je takový hovor označen jako zmeškaný. Volající vám může navíc zanechat hlasový vzkaz, který si můžete kdykoliv přehrát nebo nechat zaslat na e-mail.

Uvítací zprávy a sdělení, IVR stromy
Ústřednu můžete opatřit vlastními uvítacími hláskami, které se volajícím přehrají a budou rozdílné v pracovní době a mimo ni. Hlásky si můžete nahrát sami, nebo si je nechat vyrobit a do ústředny jednoduše vložit.

Požadavky na zpětné zavolání
Volající vám může zanechat v ústředně požadavek na zpětné zavolání, který je zaevidován a může vám přijít na e-mail jako textová zpráva. V případě, že se volající dovolá, nebo je úspěšně obtelefonován, požadavek je v seznamu automaticky označen jako vyřízený.

V.I.P. zákazníci
Zákazníci, kteří jsou pro vás důležitější, než ti ostatní, mohou mít při zpracování hovorů přednost – přeskočí ostatní, nebo se dovolají na telefonní linky, které nejsou běžným volajícím dostupné.

Zasílání a příjem SMS
Můžete kdykoliv odkudkoliv ze systému odeslat na dané číslo SMS. Platí to pro příchozí hovory, hovory zobrazené v historii hovorů, všechny záznamy v telefonních seznamech, SMS a dalších.

Notifikace na e-mail
Většinu důležitých událostí, které se v ústředně při telefonním styku stanou, si můžete nechat zasílat na e-mail. Jde zejména o vyřízené a zmeškané hovory, SMS, hlasové nahrávky hovorů a vzkazů volajících, obsazení příchozích front ústředny a požadavky na zpětné zavolání.

Připojení SIM karet a mobilních telefonů
Ústředna může být připojen k VoIP poskytovateli hlasových služeb, nebo může pro telefonování využívat SIM karty mobilních operátorů. Své vlastní mobilní telefony si můžete do ústředny připojit jako běžné telefonní linky a nechat si na ně přesměrovávat příchozí hovory.

Integrace s CRM systémy
SEVIO umožňuje integraci s CRM systémy třetích stran. Buď jednoduchou, kdy jsou systému předány informace o probíhajícím hovoru prostřednictvím URL odkazu, nebo sofistikovanou, kdy je CRM systém propojen se SEVIEM pomocí API rozhraní. Sofistikovaná varianta integrace umožňuje CRM systémům ústřednu ovládat (click2call, informace o probíhajících hovorech odesílání a příjem SMS a další).

Mezi naše zákazníky patří

SEVIO call centrum SEVIO Agent - komponenta pro operátory SEVIO Panel - komponenta pro správce ústředny SEVIO WEB - rozhraní pro ovládání systému SEVIO - reference