CENÍK

Při tvorbě ceníku byly pro nás zásadní tři věci - svoboda, férovost a jednoduchost. Šlo nám tedy o to, aby si zákazník mohl navolit ústřednu, jak bude chtít a neplatil za něco, co nevyužije.

Přesunout na ceník CALL CENTRA

Virtuální ústředna SEVIO MINI PBX
Měsíční paušální poplatek 600,- Kč 1 100,- Kč
Zřizovací poplatek 3 900 Kč jednorázově
Počet linek do 3 linek do 10 linek (každá další 65 Kč)
Hovory - vyhledávání, historie čísla, rozpad zvonění na linky
Zmeškané hovory - vyhledávání, historie čísla
Textové popisky k hovorům, označení problémových hovorů
Zanechání zprávy od volajícího
Vlastní uvítací zprávy, IVR strom
Statistiky provozu linek - základní
Telefonní seznam
Hodnocení hovoru volajícím
Export - hovory, telefonní seznam, V.I.P., Blacklist, Whitelist
Import - telefonní seznam, V.I.P., Blacklist, Whitelist
Systémová nastavení + notifikace na e-mail
Správa uživatelů
Blacklist
Whitelist 100,- Kč měsíčně
V.I.P. - upřednostnění volajících před ostatními 100,- Kč měsíčně
Pracovní doba 100,- Kč měsíčně
Statistiky provozu linek - pokročilé 300,- Kč měsíčně
Online dohledový Panel - samostatná komponenta 450,- Kč měsíčně
Wallboard - WEB komponenta 400,- Kč měsíčně
Telefonní seznam v telefonu (CISCO, SIPURA) 100,- Kč měsíčně
Hovory
Zmeškané hovory - dialer pro automatické obvolání
Nahrávání hovorů 200,- Kč měsíčně
Směrování příchozího hovoru na stejnou linku 400,- Kč měsíčně
Selektivní přehrávání zpráv volajícím 250,- Kč měsíčně
Požadavky na zpětné zavolání 400,- Kč měsíčně
Vlastní text na displej telefonu podle volajícího 100,- Kč měsíčně
Zařazení hovorů do kategorií (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Přiřazení priorit hovorům (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Přiřazení další akce hovoru (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Slovní hodnocení hovoru administrátorem 100,- Kč měsíčně
Přiřazení města, okresu a kraje k hovoru (číselník ČSÚ, vyhledávání) 250,- Kč měsíčně
SMS
SMS - odesílání, příjem, vyhledávání, historie 250,- Kč měsíčně / SIM
SMS - plánování odesílání 400,- Kč měsíčně
Zařazení SMS do kategorií (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Přiřazení priorit SMSkám (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
Přiřazení další akce SMSce (upravitelný číselník, vyhledávání) 100,- Kč měsíčně
GSM
Pronájem GSM portu 780,- Kč měsíčně / port
Notifikace na e-mail
Uskutečněné hovory
Hlasové nahrávky na email
Životní cyklus zmeškaných hovorů - vytvoření, obvolání, vymazání, expirace
Vznik hodnocení hovoru volajícím
Příchozí SMS (SMS do e-mailu pro modul SMS)
Životní cyklus požadavků na zpětné zavolání
Seznam zmeškaných hovorů na konci dne - programovatelná notifikace 250,- Kč měsíčně
Integrace na systémy třetích stran
Api rozhraní - click2call, předávání informací o dění v ústředně, řízení ústředny 650,- Kč měsíčně
Virtuální call centrum SEVIO
(umožňuje vše co ústředna + další moduly + sleva na moduly)
CALL CENTRUM
Měsíční paušální poplatek 2 250,- Kč
Zřizovací poplatek 7 800 Kč jednorázově
Počet linek 1 linka (každá další 65 Kč)
Počet operátorů 1 operátor (každý další 400 Kč)
Hovory - vyhledávání, historie čísla, rozpad zvonění na linky
Zmeškané hovory - vyhledávání, historie čísla
Textové popisky k hovorům, označení problémových hovorů
Zanechání zprávy od volajícího
Vlastní uvítací zprávy, IVR strom
Statistiky provozu linek - základní
Telefonní seznam
Hodnocení hovoru volajícím
Export - hovory, telefonní seznam, V.I.P., Blacklist, Whitelist
Import - telefonní seznam, V.I.P., Blacklist, Whitelist
Systémová nastavení + notifikace na e-mail
Správa uživatelů
Statistiky provozu linek - pokročilé
Blacklist
Whitelist
V.I.P. - upřednostnění volajících před ostatními
Pracovní doba 70,- Kč měsíčně
Online dohledový Panel - samostatná komponenta 350,- Kč měsíčně
Wallboard - WEB komponenta 300,- Kč měsíčně
Telefonní seznam v telefonu (CISCO, SIPURA) 70,- Kč měsíčně
Call centrum
Webová operátorská konzole
Samostatná operátorská konzole Agent
Týmy operátorů
Manuální dialer 1 000,- Kč měsíčně / běžící kampaň
Prediktivní dialer 1 300,- Kč měsíčně / běžící kampaň
Karty zákazníků, automatické otevírání
Historie komunikace se zákazníkem
Call skripty, dotazníky
Kalendář směn, automatické přihlašování do front call centra
Import / export dat z/do MS Excel nebo CSV souborů
Dynamické doplňování kontaktů prostřednictvím API
Statistiky operátorů
Čas strávený v call centru - pracovní doba a přestávky
Pracovní pauzy (upravitelný číselník)
Rozpoznání volajícího před začátkem hovoru
Hovory
Nahrávání hovorů
Zařazení hovorů do kategorií (upravitelný číselník, vyhledávání)
Přiřazení priorit hovorům (upravitelný číselník, vyhledávání)
Přiřazení další akce hovoru (upravitelný číselník, vyhledávání)
Slovní hodnocení hovoru administrátorem
Zmeškané hovory - dialer pro automatická obvolání
Zmeškané hovory - programovatelná notifikace do e-mailu 200,- Kč měsíčně
Přiřazení města, okresu a kraje k hovoru (číselník ČSÚ, vyhledávání) 200,- Kč měsíčně
Směrování příchozího hovoru na stejnou linku 300,- Kč měsíčně
Selektivní přehrávání zpráv volajícím 200,- Kč měsíčně
Požadavky na zpětné zavolání 300,- Kč měsíčně
Vlastní text na displej telefonu podle volajícího 70,- Kč měsíčně
SMS
SMS - odesílání, příjem, vyhledávání, historie 200,- Kč měsíčně / SIM
SMS - plánování odesílání 300,- Kč měsíčně
Zařazení SMS do kategorií (upravitelný číselník, vyhledávání) 70,- Kč měsíčně
Přiřazení priorit SMSkám (upravitelný číselník, vyhledávání) 70,- Kč měsíčně
Přiřazení další akce SMSce (upravitelný číselník, vyhledávání) 70,- Kč měsíčně
GSM
Pronájem GSM portu 550,- Kč měsíčně / port
Notifikace na e-mail
Upozornění na fronty call centra bez přihášených operátorů
Uskutečněné hovory
Hlasové nahrávky na email
Životní cyklus požadavků na zpětné zavolání
Vznik hodnocení hovoru volajícím
Příchozí SMS (SMS do e-mailu pro modul SMS)
Životní cyklus zmeškaných hovorů - vytvoření, obvolání, vymazání, expirace
Seznam zmeškaných hovorů na konci dne - programovatelná notifikace 200,- Kč měsíčně
Integrace na systémy třetích stran
Otevírání karet zákazníků ve vlastním CRM systému
Api rozhraní - click2call, předávání informací o dění v call centru, řízení ústředny 500,- Kč měsíčně
SEVIO call centrum SEVIO Agent - komponenta pro operátory SEVIO Panel - komponenta pro správce ústředny SEVIO WEB - rozhraní pro ovládání systému SEVIO - reference